החלטת הממשלה להעברת מעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה

  • By Iris london-Zolty
  • 18 Aug, 2016
ההפגנה שהתקיימה מול בית ראש הממשלה

קרן אניאס ובני שטיינמץ פועלת מזה עשור בתחום הגיל הרך (לידה – שש). תחום שאינו נמצא באחריות משרד ממשלתי אלא מפוזר בין 4 משרדי ממשלה (חינוך, בריאות, רווחה, כלכלה). הפיזור הזה גורם להעדר מודעות לחשיבות ההשקעה בתחום, להעדר מדיניות ברורה ואחידה, לשפות מקצועיות רבות ומפוצלות, למחסור בתקציבים ובסטנדרטים מקצועיים.

מחקרים אינספור וועדות רבות אשרו וחזרו ואשרו כי ההשקעה בחינוך בכלל והשקעה בגיל הרך בפרט מניבה תוצאות רצויות וחוסכת עוגמת נפש ומשאבים רבים בעתיד . יתר על כן, השקעה בגיל הרך היא קריטית ועשויה ( או עלולה) לקבוע את מסלול חייהם של הילדים. הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות להסדרת העשייה בתחום, לתיאום בין הגורמים השונים הנותנים את השירותים לילדים ולהוריהם והסדרת האחריות והעשייה תחת אגפי החינוך ברשויות.

נושא מעונות היום הוא נושא מרכזי בתחום הגיל הרך. מצבם של רוב המעונות במדינת ישראל (המפוקחים וקל וחומר – אילו שלא מפוקחים) אינו טוב בלשון המעטה. כח האדם שמשתכר מעט, היחס בין מטפלת למספר הילדים ועוד ועוד (דוח שלם ומפורט נכתב בנושא על ידי פרופ' מיקי רוזנטל כולל המלצות. הדוח לא יושם מעולם). רבות דובר על העובדה ההיסטורית והבלתי מתקבלת על הדעת שמעונות היום ממוקמים במשרד הכלכלה (הדבר נולד כשמשרד זה נקרא משרד העבודה בשל הרצון לאפשר לאימהות לצאת לעבודה). מעונות היום הם מערכת חינוך לכל דבר וענין ולכן ברור שהם צריכים להיות תחת משרד החינוך.

בשנים האחרונות נעשים מהלכים רבים שנועדו להעברת מעונות היום והסדרת פעילותם למשרד החינוך. כל הוועדות וכל אנשי המקצוע תמכו מקצועית ועניינית במעבר זה. השבוע התבשרו כל העושים במלאכה על החלטת ממשלה שאכן מעבירה את המעונות ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה, ולא למשרד המיועד והמקצועי לגיל הרך – משרד החינוך.

משרד הרווחה הוא משרד חשוב. רוב עובדיו הם עובדים סוציאליים ! הם ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בשכבות היותר חלשות של מדינת ישראל. מה להם ולמערכת חינוך? מה להם ולפדגוגיה? הרוב המכריע של הילדים הנמצאים במעונות היום אינם ילדים למשפחות המטופלות ברווחה. החלטה פוליטית, לא מקצועית, בכיה לדורות.

ספק אם ההפגנה שהתקיימה מול בית ראש הממשלה נגד ההחלטה תסיר את רוע הגזרה.

אב מחזיק את בנו התינוק בהפגנה
Share by: